Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the site.

Necessary

Always Enabled

Analytics

Help a Chefnogaeth

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n cynnig cefnogaeth a help i’r trydydd sector.

Datblygu’r Bwrdd
Cydymffurfiaeth
Tystiolaeth ac Effaith
Codi arian ac ariannu
AD
Cyfreithiol
Gwirfoddoli
Cynllunio a Strategaeth Busnes
Arloesi Digidol
Cyllid
Llywodraethu</a
Arweinyddiaeth, Cenhadaeth a Gweledigaeth
Rheoli
Gwasanaethau yng Ngogledd Cymru
Gwasanaethau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaethau yn Ne Ddwyrain Cymru
Gwasanaethau ledled Cymru

Bydd y ddolen yn mynd â chi i ganlyniadau chwilio yn Infoengine, cyfeirlyfr gwasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’n tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch chi wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gymorth Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae’r canlyniadau chwilio hyn yn seiliedig, yn rhannol, ar gyfeiriadur o sefydliadau cymorth a ddarperir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru